• facebook
  • instagram
  • mail

SHOCKWAVE

   Shockwave – terapija radijalnim udarnim talasima je visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova.

   Svoje karakterne osobine ispoljava u vidu stimulacije metabolizma, normalizacije mišićnog tonusa, pojačanog kretanja kiseonika i pojačane prokrvljenosti obolelog tkiva. Zapaljenske procese talasi razgradjuju do potpunog oporavka. Izuzetnu prednost u poredjenjenju sa ostalim fizikalnim agensima ima u rešavanju kalcifikata i njegovog eleminisanja kroz metaboličke procese.

 Shockwave ima primenu kod :

plantarni fascitis – potrebno 3-5 tretmana
petni trn – potrebno 3-5 tretmana
kalcifikajiski tendinitis – potrebno 3-5 tretmana
radijalni (teniski lakat) i ulnarni epikondilitis – potrebno 5-8 tretmana
ahilodinija – potrebno 3-5 tretmana
patelarni tendinitis (skakačko koleno) – potrebno 3-5 tretmana
trohanterični tendinitis –  potrebno 6-8 tretmana