• facebook
  • instagram
  • mail

Author: FizioDijars

AWT

Šta je terapija akustičnim talasima - AWT? Terapija akustičnim talasima koristi akustične talase koje se uvode u odredjenu regiju tela…

SHOCKWAVE

   Shockwave - terapija radijalnim udarnim talasima je visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova.    Svoje karakterne osobine ispoljava…

ULTRAZVUK

   Ultrazvuk je pogodan  za lokalnu administraciju lekova. Na ovaj način skraćuje se put leka na odabrano mesto, izbegava se…

MAGNETOTERAPIJA

   Magnetoterapija – niskofrekventno magnetno polje Koje svoje glavne uloge u fizikalnoj terapiji ispoljava kroz: - stimulaciju transporta kiseonika I…

RECOVERY TRETMAN

   Recovery tretman, osmišljen u cilju oporavka rekretativaca ili sportista posle izlaganja velikim fizičkim naporima. Ovaj paket tretman za cilj…

LASER

  Laser predstavlja koherentnu monohromatsku svetlost veoma usmerenog snopa. U fizikalnoj terapiji ima veoma značajnu ulogu zbog svog biostimulativnog efekta,…

KINEZITERAPIJA

Ambulanta za rehabilitaciju Fizio Dijars, vam pomaže i u funkcionalnom povratku vaših svakodnevnih aktivnost, aktivnom povratku sportskih ili rekreativnih aktivnosti.…

ELEKTROTERAPIJA

       Sastavni deo fizikalne terapije, gde električnu energiju koristimo u cilju lečenja i oporavka. Na tkiva ispoljava svoja…