• facebook
  • instagram
  • mail

MAGNETOTERAPIJA

MAGNETOTERAPIJA

   Magnetoterapija – niskofrekventno magnetno polje Koje svoje glavne uloge u fizikalnoj terapiji ispoljava kroz: - stimulaciju transporta kiseonika I…