• facebook
  • instagram
  • mail

      Sastavni deo fizikalne terapije, gde električnu energiju koristimo u cilju lečenja i oporavka.

   Na tkiva ispoljava svoja termička, hemijska i elektromagnetna svojstva.
  Imamo podelu na: – jednosmernu konstatntu (galvansku struju). Impulsnog ili isprekidanog toka – (faradsku, diadinamičnu, eksponencijalnu).
Naizmeničnu struju – (nisko frekventnu , srednje frekventnu i visoko frekventnu).
 Elektroterapija ima: ekscitomotorna, destruktivna, sedativna i toplotna dejstva.